MON TUE WED THU FRI SAT SUN
1:00 R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES
2:00 R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES
3:00 R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES
4:00 R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES
5:00 R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES ROOTZ R&B/BLUES
6:00 R&B/BLUES MIX R&B/BLUES HIP HOP MIX R&B/BLUES R&B/BLUES
7:00 HIP HOP MIX ROOTZ MIX RITHM MIX HIP HOP MIX RITHM
8:00 MIX RITHM MIX MIX RITHM MIX RITHM MIX MIX RITHM MIX RITHM
9:00 MIX RITHM MIX MIX RITHM MIX MIX RITHM MIX RITHM Time for Jesus
10:00 MIX MIX RITHM MIX MIX MIX RITHM MIX Time for Jesus
11:00 MIX MIX RITHM MIX MIX MIX RITHM MIX R&B
12:00 MIX HIP HOP MIX MIX RITHM HIP HOP MIX R&B
13:00 MIX RITHM MIX RITHM MIX RITHM MIX RITHM MIX RITHM MIX RITHM MIX
14:00 MIX RITHM MIX RITHM MIX RITHM MIX RITHM MIX RITHM MIX RITHM MIX
15:00 BUBBLING MIX MIX MIX MIX MIX RITHM BUBBLING
16:00 MIX MIX MIX R&B MIX BUBBLING BUBBLING
17:00 R&B BUBBLING MIX BUBBLING MIX BUBBLING ROOTZ
18:00 R&B BUBBLING MIX BUBBLING MIX BUBBLING ROOTZ
19:00 R&B ROOTZ MIXTAPE BUBBLING GANGSTA MIXTAPE ROOTZ
20:00 GANGSTA ROOTZ MIXTAPE ROOTZ GANGSTA MIXTAPE GANGSTA
21:00 GANGSTA ROOTZ MIXTAPE ROOTZ GANGSTA MIXTAPE GANGSTA
22:00 GANGSTA ROOTZ MIXTAPE ROOTZ GANGSTA MIXTAPE GANGSTA
23:00 GANGSTA ROOTZ MIXTAPE ROOTZ GANGSTA MIXTAPE GANGSTA
0:00 GANGSTA ROOTZ MIXTAPE ROOTZ GANGSTA MIXTAPE GANGSTA